CURS DE DIRECCIÓ

Presentació del curs de direcció coral

A Camerata Impromptu, ens plau oferir-vos el Curs 2017 de Direcció Coral obert tant a aquells que es volen iniciar en la tasca de direcció, com a directors ja experimentats que volen ampliar i aprofundir en els seus coneixements.

Un dels trets diferencials del curs és que l'alumne fa les pràctiques dirigint un cor pilot consolidat i equilibrat, coneixedor del repertori, la qual cosa permet a l’alumne experimentar amb facilitat, arriscar i aprendre en un entorn del tot real.

En aquest curs, a més del treball pràctic amb el cor i el pianista correpetidor, s'estudiaran les disciplines necessàries per a la formació d'un bon director: tècnica vocal aplicada al cor, sensibilització auditiva, pedagogia de l'assaig, anàlisi formal de les obres i anàlisi fenomenològic.

Comptem amb professorat expert en Música i Tècnica Vocal aplicada al cor. i en l’edició d’enguany amb una nova professora per didàctica en el Mètode Tomatis. La seva experiència i capacitat pedagògica enriqueixen aquest curs i el fan especialment atractiu i recomanable.

Com a cloenda del curs celebrarem un concert obert al públic on els alumnes dirigiran el cor en la interpretació del repertori treballat. El curs va adreçat a majors de 16 anys, amb o sense experiència en direcció coral. El professor personalitzarà l'ensenyament en funció dels coneixements de cada alumne, de manera que tots els participants puguin treure el màxim profit del curs. El repertori conté obres de diferent grau de dificultat la qual cosa permetrà ajustar-se al nivell de cada alumne i a la necessitat pedagògica de cada moment.

CURS 2017 DE DIRECCIÓ CORAL

2 - 9 de Juliol 2017

Per al bon seguiment del curs, es requereix un bon nivell de lectura musical i dur prèviament treballat el repertori que es lliurarà per web amb suficient antelació. Estem convençuts que fent aquest curs adquiriràs nous coneixements, milloraràs les teves habilitats com a director i gaudiràs d'un magnífic ambient de treball.

Objectius del curs de direcció coral

Formar als directors, mestres i professors que utilitzen el cant coral com a mitjà d’expressió artística i/o de formació musical dotant dels recursos de tècnica gestual necessaris tant per la direcció coral com per la orquestral.

Aplicar de manera pràctica els recursos de tècnica gestual treballats mitjançant el treball del repertori del curs amb el pianista correpetidor i el cor pilot.

Conèixer i aplicar diferents tècniques de pedagogia d’assaig per gestionar amb la màxima eficiència el temps de treball amb el cor i tenir els recursos pedagògics necessaris per resoldre qualsevol dificultat tècnica que plantegi el repertori.

Formar als directors, mestres i professors que utilitzen el cant coral com a mitjà d’expressió artística i/o de formació musical dotant dels recursos analítics necessaris i de la seva aplicació per a l’estudi gestual i interpretatiu de qualsevol partitura.

Dotar dels coneixements teòrics i pràctics bàsics per una correcta utilització de la veu en tots els seus registres i per la detecció precoç de qualsevol anomalia o disfunció amb l’objectiu d’evitar problemes foniàtrics de qualsevol tipus.

Continguts del curs de direcció coral

Teoria de la Direcció

 • Principis bàsics de la Direcció
 • Tècnica del gest
 • Sensibilització auditiva
 • Pedagogia d’assaig
 • Principis fenomenològics de la Direcció
 • Anàlisi fenomenològic

Pràctica de la Direcció

 • Tècnica vocal aplicada al cor
 • Pràctica del repertori amb el pianista correpetidor
 • Pràctica del repertori amb el cor pilot del curs
 • Concert de cloenda del curs dirigit pels alumnes del curs

Modalitats de participació

 • Modalitat A: 50 hores lectives actives i l’única que fa pràctiques amb Cor Pilot.
 • Modalitat B:30 hores lectives actives i 20 hores en modalitat oient de durada.
 • Modalitat C:50 hores lectives com a oient.

Equip docent del curs de direcció coral

L’equip docent del curs està format per un professor, quatre col·laboradors i el cor pilot

PROFESSOR DEL CURS

Daniel Antolí i Plaza (director del curs i professor de Teoria i Pràctica de la Direcció

COL·LABORADORS DEL CURS

Jordi Mora (Taller de Fenomenologia de la Música
Francesca Roig (Taller de Técnica Vocal aplicada al cor)
Cori López-Xammar (Taller de Mètode Tomatis)
Pianista correpetidor

COR PILOT DEL CURS:

Camerata Impromptu

MATRÍCULA DEL CURS de direcció coral

El període d’inscripció finalitza dijous 22 de juny del 2017.
Les places, limitades, s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció.

L’import de la matrícula inclou el dossier, la docència del curs, i el concert de cloenda.

Modalitat A: 350 euros
Modalitat B: 190 euros
Modalitat C: 95 euros

Assistència com a oient a Tallers: 15 euros/taller. 40 euros/3 tallers

La inscripció es formalitza omplint el formulari del díptic i lliurant-lo, juntament amb el justificant de la transferència realitzada, a cursdedireccio@camerataimpromptu.org

Forma de pagament:
Per transferència al Banc de Sabadell ES54 0081 0200 2500 0270 9472